Splash screen
Versie 1.8
Dit programma vereist schermafmetingen van
tenminste 1220 × 620 beeldpunten.