Wiskunde

Wiskunde op een hobby-site?  Zeker wel!

Op de middelbare school vond ik wiskunde altijd een leuk vak, hoewel ik er niet echt heel goed in was. Die "liefhebberij" wordt op deze plaats voortgezet.
Er zijn onderwerpen in de wiskunde die ik leuk vind,  vooral als er een relatie is met computers.  Op mijn site "Ben's Hobbyhoekje" is al het een en ander te vinden,  o.a.  over rekenen met complexe getallen,  lineaire algebra,  statistiek, enz.   Ook op mijn site over fractals worden wiskundige onderwerpen besproken.

Deze pagina geeft links naar een aantal door mij gemaakte artikelen over aan computers gerelateerde wiskundige onderwerpen.

Mijn specifieke voorkeur gaat uit naar numerieke wiskunde. Ik ben een project begonnen over dit onderwerp. Dit zal allemaal verschijnen op "Ben's Hobbyhoekje".

 

Onderwerpen:

Complexe getallen
Drie verwijzingen: Korte beschrijving van de wiskunde van complexe getallen (.pdf), JavaScripts met rekenmachine, Rekenvoorbeelden met download.

Vector-analyse in het platte vlak
Twee verwijzingen: JavaScripts, Rekenvoorbeelden met download.

Vector-analyse in de ruimte
Twee verwijzingen: JavaScripts, Rekenvoorbeelden met download.

Statistiek met één variabele
Twee verwijzingen: JavaScripts, Rekenvoorbeelden met download.

Statistiek met twee variabelen
Twee verwijzingen: JavaScripts met rekenmachine (werkt met één of twee variabelen), Rekenvoorbeelden met download.

Onnauwkeurigheden bij rekenen met JavaScript
Uitleg over hoe het fout kan gaan met herhaalde berekeningen die niet exact als binair getal te schrijven zijn.

Breuken zonder fouten
Uitleg over een poging om breuken zoals 1/3 of 1/11 exact weer te geven in binaire code.
Een verwijzing: Faculteit-begrip. Rekenmachine voor conversie van getallen. Download.

Tekenen met de Superformule
Uitleg over de Superformule voor het tekenen van schaalbare figuren (vector-graphics). Verwijzing naar de Superellips. Applicatie en download.

Tekenen met de Superellips.
Uitleg over de Superellips voor het tekenen van schaalbare krommen. Verwijzing naar de Superformule.

Priemgetallen
Beknopte uitleg over priemgetallen. Applicatie en download.

Ontbinden in priemfactoren
Uitleg over het ontbinden van een getal in priemgetallen. Applicatie en download.

De fractal van Mandelbrot
Applicatie en download. Uitleg over de werking van de applicatie. Verwijzing naar de fractal-site.

 

Ben-logo