Wiskunde

Wiskunde op een hobby-site?  Zeker wel!

Op de middelbare school vond ik wiskunde altijd een leuk vak, hoewel ik er niet echt heel goed in was. Die "liefhebberij" wordt op deze plaats voortgezet.
Er zijn onderwerpen in de wiskunde die ik leuk vind,  vooral als er een relatie is met computers.  Op mijn site "Ben's Hobbyhoekje" is al het een en ander te vinden,  o.a.  over rekenen met complexe getallen,  lineaire algebra,  statistiek, enz.   Ook op mijn site over fractals worden wiskundige onderwerpen besproken.

Deze pagina geeft links naar een aantal door mij gemaakte artikelen over aan computers gerelateerde wiskundige onderwerpen. De meest recente staan bovenaan.

Mijn specifieke voorkeur gaat uit naar numerieke wiskunde. Ik ben een project begonnen over dit onderwerp. Dit zal allemaal verschijnen op "Ben's Hobbyhoekje".

 

Onderwerpen:

Benadering van een serie meetpunten door een exponentiële functie.
Kromme y = a·eb·x. Applicatie en download.

Benadering van een serie meetpunten door een machtsfunctie
Kromme y = a·xb. Applicatie en download.

Benadering van een serie meetpunten door een polynoom.
Polynoom van orde 2, 3 of 4. Applicatie en download.

Oplossen van een stelsel lineaire vergelijkingen.
Applicatie en download. Uitleg over de werking van de applicatie.

LU-decompositie van een matrix
Gebruikt de Methode van Doolittle. Applicatie met mogelijkheid de juistheid van het resultaat te verifiëren en download.

Lineaire regressie
Berekent de lijn en de correlatiecoëfficiënt. Applicatie en download.

Grafieken tekenen van functies
Applicatie en download. Uitleg over de werking van de applicatie.

Tekenen met de Superellips
Uitleg over de Superellips voor het tekenen van schaalbare krommen. Verwijzing naar de Superformule.

Tekenen met de Superformule
Uitleg over de Superformule voor het tekenen van schaalbare figuren (vector-graphics). Verwijzing naar de Superellips. Applicatie en download.

Breuken zonder fouten
Beschrijving van een poging om breuken zoals 1/3 of 1/11 exact weer te geven in binaire code.
Beknopte uitleg over het begrip Faculteit. Rekenmachine voor conversie van getallen. Download.

Onnauwkeurigheden bij rekenen met JavaScript
Uitleg over hoe het fout kan gaan met herhaalde berekeningen met getallen die niet exact als binair getal te schrijven zijn.

De fractal van Mandelbrot
Applicatie en download. Uitleg over de werking van de applicatie. Verwijzing naar de fractal-site.

Ontbinden in priemfactoren
Uitleg over het ontbinden van een getal in priemgetallen. Applicatie en download.

Priemgetallen
Beknopte uitleg over priemgetallen. Applicatie en download.

Statistiek met twee variabelen
JavaScripts met rekenmachine (werkt met één of twee variabelen), Rekenvoorbeelden met download.

Statistiek met één variabele
JavaScripts, Rekenvoorbeelden met download.

Vector-analyse in de ruimte
JavaScripts, Rekenvoorbeelden met download.

Vector-analyse in het platte vlak
JavaScripts, Rekenvoorbeelden met download.

Complexe getallen
Korte beschrijving van de wiskunde van complexe getallen (.pdf), JavaScripts met rekenmachine, Rekenvoorbeelden met download.

 

Ben-logo